Styreplan for Revisor

Et resultat av samarbeid mellom Revisorforeningen og Systemfabrikken AS.

Formålet med samarbeidet har vært å tilby Revisorforeningens medlemmer digitalisering av eget styrearbeid. For å oppnå dette har vi sammen utviklet en Styreplan tilpasset revisjonsselskaper.

Uansett virksomhetens størrelse stilles det i økende grad krav til formalisering og dokumentasjon av styrets arbeid. Dette gjelder også revisjonsselskaper.

 
4.png

Styreplan for Revisor sikrer at både styret og daglig leder/administrasjonen har et verktøy som bidrar til å kvalitetssikre og strukturere styrearbeidet.

 
6.png

Alle praktiske arbeidsoppgaver knyttet til styrets arbeid forenkles og automatiseres - fra planlegging og utarbeidelse av saksliste, til elektronisk signatur av protokoll og oppfølging av vedtak.

 
 

Vil du gjerne se hvordan dette gjøres i Styreplan for Revisor?

Kontakt oss for en demonstrasjon eller ring for en uforpliktende samtale.
Pris 2018: Kr 170 pr unik bruker pr måned (ex mva).

Med vennlig hilsen
Henry Wengstrøm
Daglig leder
Systemfabrikken AS
Tlf 909 67 244


PS: Vi har presentert Styreplan for Revisor i forbindelse med Revisorforeningens Digitaliseringsakademi. Klikk på lenken for å se presentasjonen: PDF av presentasjon fra Revisorforeningens Digitaliseringsakademi

Les artikkel i Revisjon og Regnskap desember 2018

Styreplan er en norsk skyløsning. Data er fysisk lagret på våre maskiner i Norge. All programmering gjøres av våre ansatte i Oslo.